_
  


djust-it støtterDynamics NAV 2013/2009 (og tidligere versioner)

Få alle med i mål - det betaler sig
En god it-løsning er ikke kun en teknisk god løsning, den skal også være indrettet efter de mennesker, der skal arbejde med den.

Hos Dorte Justesen, kvinden bag djust-it, finder du brede og dybdegående Navisionkompetencer kombineret med en nysgerrighed og indlevelse i forretningsprocesserne og de mennesker, der håndterer dem.

Resultatet for din virksomhed bliver en værdiskabende løsning - Hvad enten behovet er udvikling, tilpasning, implementering eller integration til/fra Dynamics NAV.

Microsoft Certified IT Professional: Applications/Developer for Microsoft Dynamics® NAV 2009
Microsoft Certified Professional: Microsoft Dynamics NAV 2013

Hvad siger kunderne ?


Udtalelse

Forståelse for forretningsprocesser og god empati ...

Dorte er med til at udvikle virksomhedens bevidsthed om, hvor og hvordan der er plads til forbedringer”
Niels Kaae Jessen, CFO – Schades A/S  
Udtalelse

Stor sense of urgency ...
Dorte er teknisk velfunderet. Hun er god til at forstå brugernes behov og hun evner at omsætte disse til værdiskabende systemer.
Koncern IT Chef, Jens Bach Larsen – Jamo
Udtalelse

Fokuseret og nysgerrig - på den gode måde ...
Opgaverne er løst loyalt og omhyggeligt med et fokus på firmaets, såvel som medarbejdernes behov og ønsker. En medarbejder udtalte ”Hvis Navision er Jesus, så er Dorte Gud””
IT Chef, Jørn Sønderby - Actona Company
Udtalelse

Stor servicegrad og tålmodighed ...
Dortes stærke sider inkluderer også hendes evne til at analysere og strukturere komplekse problemstillinger. Evner som hun har gjort flittig brug af i forbindelse med tilpasninger i Navision."
IT Director, Morten Abildgaard Hansen – Jamo
Udtalelse

Sans for detaljer og indsigt i forretningsprocesser ...
Opgaverne er løst meget samvittighedsfuldt, og især Dortes sans for detaljer og hendes store indsigt i forretningsprocesser, samt hendes evne til selvstændigt at finde frem til gode løsninger, bør fremhæves som Dortes stærkeste sider."

IT Manager, Lars Henrik Koch – Jamo

Kontakt

djust-it
v/Dorte Justesen
Elmevej 8
Glyngøre
7870 Roslev
Mail: mail@djust-it.dk
Tlf. +45 4054 5464
Web: www.djust-it.dk

_
_